0Schakelmateriaal

One TWO TOUCH

PRIVACY VERKLARING

One Two Touch  gevestigd en kantoorhoudende
te Kerkrade, NL (6468 EP)
aan de Klarenanstelerweg 5D, hierna te noemen
“One Two Touch” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.
One Two Touch verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert One Two Touch u over de manier waarop One Two Touch uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door One Two Touch worden aangeboden op www.one-two-touch.com.

In deze privacy verklaring hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Definities

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Persoonlijk

One Two Touch gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.
One Two Touch past wat u op www.one-two-touch.com ziet aan op uw interesses. One Two
Touch gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en
cookies. Over cookies kunt u hier meer lezen.

2. Doel

One Two Touch verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het
bezoeken van www.one-two-touch.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy
Verklaring. One Two Touch gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien
welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf
verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een
overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door One Two Touch.

3. Klantenservice

U kunt e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik
van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. One
Two Touch registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en
verbetering van onze diensten. Soms maakt One Two Touch gebruik van een andere partij voor
het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

4. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. One Two Touch heeft de mogelijkheid om
gebruik te maken van algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt
One Two Touch samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name
eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven
van One Two Touch meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via customerservice@one-two-touch.com.

5. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn
voor andere bezoekers en of One Two Touch over uw klantbeoordeling contact met u op mag
nemen. In voorkomend geval houdt One Two Touch bij houden bij wie welke review schrijft en
uw reviews staan ook in uw account.

6. Verbetering van diensten One Two Touch

One Two Touch kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee
te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor One Two
Touch uitvoeren, geeft One Two Touch uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit
te voeren.

7. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
One Two Touch deze gegevens net zoals die van andere klanten van One Two Touch

8. Social media

Op sommige plekken op www.one-two-touch.com, kunt u met uw social media-account inloggen.
Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. One Two Touch krijgt
geen toegang tot uw social media-account.

9. Andere doeleinden

Tot slot kan One Two Touch uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek
omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. One Two Touch geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door One Two Touch voor de in deze Privacy Verklaring
opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden One Two Touch een
overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een
verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) One Two Touch op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te
geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. One Two Touch maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van de informatie die One Two Touch ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
customerservice@one-two-touch.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. 
Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat One Two Touch tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party
session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of
om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-
functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op www.one-two-touch.com werken mogelijk niet meer indien uw
computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid One Two Touch

1. One Two Touch heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die One
Two Touch verwerkt ten behoeve van www.one-two-touch.com. One Two Touch accepteert
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites
of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. One Two Touch bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw
laatste bezoek aan www.one-two-touch.com, tenzij One Two Touch op grond van een wettelijke
bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. One Two Touch behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal via www.one-two-touch.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik
te maken van www.one-two-touch.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy
Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.one-two-touch.com in de
gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 18-03-2019.

menu sluiten
×